Hiển thị 2 sản phẩm

Tấm Alu Alcotop

Bảng giá tấm Alu Alcotop cập nhập 2021

Thương hiệu tấm Alu
Quy cách 1220mm x 2440mm
LỚP SƠN Mã Màu Độ dày tấm/nhôm
(mm)
ĐƠN GIÁ (VNĐ/M2) Đơn Vị
alcotop
Tấm Alu Alcotop Solid Color
Loại 2 Lớp Sơn
AT-201, AT-204, AT-206,
AT-208, AT-209, AT-210,
AT-211, AT-217, AT-218,
AT-222, AT-223, AT-227,
4mm(0,5-2-0,5) 680.000 M2
Loại 3 Lớp Sơn 4mm(0,5-3-0,5) 719.000 M2
alcotop
Tấm Alu Alcotop Metallic Color
Loại 2 Lớp Sơn AT – 101MT, AT – 103MT, AT – 104MT,
AT – 105MT, AT – 106MT,
AT – 108MT, AT – 108MT
4mm(0,5-2-0,5) 680.000 M2
Loại 3 Lớp Sơn AT – 301MT, AT – 303MT, AT – 308MT,
AT – 309MT, AT – 310MT
4mm(0,5-3-0,5) 719.000 M2
Loại Chống cháy FR Fire Resistence 4mm 790 M2