Tấm lợp lấy sáng rỗng Twinlite

Trong đó các thiết kế tấm lợp sáng rỗng Twtinlite với tiêu chuẩn được đánh giá là hàng cao cấp tương đương với các loại đặc ruột với độ dày là 6mm được bảo hành 10 năm.